Zonder bijdragen van sponsoren, donateurs en anderen is het niet mogelijk de concerten te organiseren. Dankzij de op deze manier verkregen financiën is het mogelijk contracten met organisten af te sluiten en vormt de toegangsprijs geen barrière om de concerten te bezoeken.

Voor € 22,50 bent u donateur van de Stichting Orgelconcerten Coevorden. Het eerste jaar betaalt u slechts € 17,50. U hebt dan gratis toegang tot de vijf reguliere concerten in het zomerseizoen. Sponsors: Indien u besluit onze orgelconcertserie te sponsoren, vermelden wij uw bedrijfsnaam en/of logo op al ons drukwerk en op onze website. U heeft daarbij keuze uit drie mogelijkheden om uw bedrijf in beeld te brengen op de affiches, brochures, programmaomslagen en website.

Bij een jaarlijkse sponsorbijdrage van:

- € 25,-: vermelding van uw bedrijfsnaam;
- € 50,-: bedrijfsnaam met logo klein formaat;
- € 100,-: bedrijfsnaam met logo in groter formaat.

Het is uiteraard ook mogelijk ons te steunen zonder vermelding van uw (bedrijfs)naam op ons drukwerk.
Tevens heeft u als sponsor het recht om elk concert met twee personen te bezoeken.

Nieuwe sponsoren en donateurs, maar ook giften zijn meer dan welkom. Het stichtingsbestuur informeert u graag over de mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op.

Onderstaande sponsoren maken het mede mogelijk dat ook in de toekomst de concerten kunnen worden georganiseerd.